[ پذیرنده فعال و مورد تایید می باشد ]
اطلاعات سایت پذیرنده
شناسه پذیرنده : ۱۲۷۵۳۰۰۱۲
نام پذیرنده : برنامه ها دات نت
آدرس وب سایت : www.barnameha.net
پست الکترونیکی : [email protected]
تاریخ شروع فعالیت : آذر ماه ۱۳۹۲