[ پذیرنده فعال و مورد تایید می باشد ]
اطلاعات سایت پذیرنده
شناسه پذیرنده : ۴۳۰۹۹۰۰۱۲
نام پذیرنده : دیناسافت
آدرس وب سایت : www.dinasoft.ir
پست الکترونیکی : [email protected]
تاریخ شروع فعالیت : دی ماه ۱۳۹۵