[ پذیرنده فعال و مورد تایید می باشد ]
اطلاعات سایت پذیرنده
شناسه پذیرنده : ۴۳۶۵۶۰۰۱۲
نام پذیرنده : آرتی گراف
آدرس وب سایت : www.artygraph.ir
پست الکترونیکی : ArtyGraph@outlook.com
تاریخ شروع فعالیت : بهمن ماه ۱۳۹۵