[ پذیرنده فعال و مورد تایید می باشد ]
اطلاعات سایت پذیرنده
شناسه پذیرنده : ۱۵۱۰۳۰۰۱۲
نام پذیرنده : پی ان یو تی - ای سی
آدرس وب سایت : www.pnut-ac.ir
پست الکترونیکی : [email protected]
تاریخ شروع فعالیت : بهمن ماه ۱۳۹۲