[ پذیرنده فعال و مورد تایید می باشد ]
اطلاعات سایت پذیرنده
شناسه پذیرنده : ۴۲۲۱۱۰۰۱۲
نام پذیرنده : ایران تمز
آدرس وب سایت : www.iranthemes.com
پست الکترونیکی : info@iranthemes.com
تاریخ شروع فعالیت : مهر ماه ۱۳۹۵