[ پذیرنده فعال و مورد تایید می باشد ]
اطلاعات سایت پذیرنده
شناسه پذیرنده : ۱۱۲۶۴۰۰۱۲
نام پذیرنده : کمپرسور کدخدائی
آدرس وب سایت : www.compressorkadkhodaei.ir
پست الکترونیکی : [email protected]
تاریخ شروع فعالیت : شهریور ماه ۱۳۹۲